აქციები

6 + 1 

ახალი აქცია! თუ დაისვენებთ ჩვენს სასტუმროში 6 დღეს, მეშვიდე დღეს შეგიძლიათ დაისვენოთ უფასოდ.